ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Уџбеници на босанском језику

Национални савет бошњачке националне мањине обратио се јавности апелом за штампање недостајућих уџбеника на босанском језику према потписаном меморандуму и анексу.

Подсећамо да се у Каталогу одобрених уџбеника за школску 2016/17. годину већ налази 115 уџбеника на босанском језику, и то 12 уџбеника за предшколско васпитање и образовање, 85 уџбеника за основно васпитање и образовање  и 18 уџбеника за средње образовање и васпитање .

У складу са  Меморандумом о сарадњи у области издавања уџбеника на босанском језику и писму, који су потписали Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ЈП „Завод за уџбенике” и Национални савет бошњачке националне мањине, Министарство се обавезало да координира и прати активности на реализацији меморандума и анекса, као и да пружа потребну административно-техничку помоћ у том процесу, што министарство континуирано чини.

Министарство се није обавезало да ће одобрити рукописе јер према законом прописаним овлашћењима, није овлашћено да обавља поступак стручне оцене  квалитета рукописа уџбеника, већ су то поверени послови Заводу за унапређивање образовања и васпитања коме је од потписивања  децембра 2016. поднето  14 захтева за одобравање уџбеника на босанском језику, а стручне комисије, поменутог Завода дале су предлог да буде одобрен само један рукопис –  Граматика босанског језика, уџбеник за 6. разред основне школе, за који је Министарство одмах издало одговарајуће решење.

За девет рукописа који нису предложени за одобравање стручне комисије су утврдиле да не испуњавају правилником утврђене Стандарде квалитета уџбеника. У случајевима када се од стране издавача или националних савета достављају рукописи који не задовољавају  стандарде квалитета уџбеника који су прописани Правилником о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби, Завод враћа предлагачу на измене и допуне. Захваљујући потписаним меморандумима са осам националних савета који имају целокупно образовање на свом језику Министарство и Завод за унапређивање образовања и васпитања делују афирмативно према националним саветима националних мањина и према  ауторима уџбеника тиме што је примљено ван рокова девет коригованих рукописа на босанском језику, те су они  упућени ка Заводу за унапређивање образовања и налазе се у новој процедури процене. Захваљујући меморандумима  омогућена је и друга исправка предложених рукописа како би они одговарали стандардима горе наведених квалитета уџбеника.

Поред наведеног, као друга афирмативна мера, Завод за унапређивање образовања и васпитања  организује  обуку за представнике националних мањина за писање наставних програма.

У последњој обуци је учествовало 27 представника словачке, румунске, бошњачке, мађарске, хрватске и русинске националне мањине.

Loading