ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Усаглашен Предлог акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката

Радна група сачинила је Предлог новог акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2017. до 2020. године  и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2017-2020. године.

Како је на првом састанку Радне групе договорено да се настави рад у три подгрупе према научним областима то:  природно –математичке и медицинске науке, друштвено- хуманистичке науке и техничко-технолошке и биотехничке науке, на јучерашњем састанку представници три подгрупе  и Министарства просвете, науке и технолошког развоја  усагласили су текст новог Акта. Представници Радне групе предложили су измене Акта, који је Влада поништила у мају. Највише предлога стигло је из техничко- технолошких наука.

На састанку је једногласно договорено да се упути апел Влади како би се што пре формирао Национални савет за науку и технолошки развој.

Радну групу формирало је Министарство, а чланове Радне групе предложили су председници матичних научних одбора.

Матични научни одбори су стручна тела за одређене научне области, гране или дисциплине. Има најмање седам, а највише 15 чланова. Матични научни одбор, између осталог,  даје мишљење о квалитету научноистраживачког рада, даје оцену о научној компетентности истраживача, односно наставника високошколских установа за реализацију програма и пројеката,даје мишљење на акт о категоризацији и рангирању научних часописа.

Радна група броји 19 чланова, а Групом је координирао др Никола Танић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја задужен за науку.

Чланови Радне групе су: члан Матичног научног одбора за медицинске науке – проф. др Гордана Лепосавић са Фармацеутског факултета у Београду,  члан Матичног научног одбора за биологију – др Љиљана Вићовац- Панић, научни саветник у Институту за примену нуклеарне енергије,  члан Матичног научног одбора за хемију – проф. др Живослав Тешић, са Хемијског факултета Универзитета у Београду, члан Матичног научног одбора за физику – др Бранислав Јеленковић са Института за физику ,члан Матичног научног одбора за гео науке и астрономију – проф. др Милан Судар са Рударско- геолошког факултета у Београду, члан Матичног научног одбора за математику и механику – проф. др Марко Недељков са Природно-математичког факултета у Новом Саду, чланови Матичног научног одбора за историју, археологију и етнологију – др Вујадин Иванишевић, научни саветник у  Археолошком институту у Београду и др Даница Поповић, научни саветник у Балканолошком институту САНУ, чланови Матичног научног одбора за друштвене науке – проф. др Јован Бабић са Филозофског факултета у Београду и др Мирјана Рашевић, научни саветник у Институту друштвених наука, чланови Матичног научног одбора за језик и књижевност – проф. др Милош Ковачевић са Филолошко- уметничког факултета из Крагујевца и  др Срето Танасић са Института за српски језик САНУ,  члан Матичног научног одбра за биотехнологију и пољопривреду – др Драгана Миладиновић, научни саветник у Институту за ратарство и повртарство из Новог Сада, члан Матичног научног одбора за електронику, телекомуникације и информационе технологије – проф. др Мирослав Трајановић са Машинског факултета у Нишу, члан Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност – проф. др Мирко Коматина са Машинског факултета у Београду, члан Матичног научног одбора за материјале и хемијске технологије др Мирослав Комљеновић, научни саветник у Институту за мултидисциплинарна истраживања у Београду, члан Матичног научног   одбора за машинство и индустријски софтвер – проф. др Срђан Бошњак са Машинског факултета у Београду, члан Научног матичног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство – др Мила Пуцар, научни саветник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије и члан Научног матичног одбора за уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха – проф. др Марко Иветић са Грађевинског факултета у Београду.

Loading