ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Усвојен Оквир за праћење и вредновање Националног модела дуалног образовања и спроведена истраживања о примени Закона о дуалном образовању

Комисија за развој и спровођење дуалног образовања Владе Републике Србије је на последњој седници усвојила Оквир за праћење и вредновање Националног модела дуалног образовања који треба да допринесе осигурању квалитета овог дела средњег стручног образовања, те његовом континуираном развоју и унапређивању. Резултати праћења и вредновања ће омогућити јасну идентификацију ситуације, боље управљање ризицима и могућностима, учење из искуства и доношење одлука заснованих на подацима. Програм економских реформи (ЕРП) препознаје  оквир за праћење и вредновање као важан елемент осигурања квалитета дуалног образовања.

Оквир за праћење и вредновање Националног модела дуалног образовања је настао у оквиру пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу „Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног образовања“(у даљем тексту: пројекат).

Катедра за образовне системе (ЦЕС) Швајцарског Федералног Института за технологију у Цириху у оквиру пројекта спроводи низ истраживања у којима се идентификују покретачи и баријере у примени Закона о дуалном образовању. Резултати овог истраживања показују напредак у имплементацији дуалног образовања. Закон о дуалном образовању је тек почео да се примењује и захтева значајне промене и иновације од стране свих актера, па ипак дуално образовање је за само годину дана доживело велики пораст по свим параметрима. Број школа, које су учествовале у овом истраживању, које нуде бар један дуални образовни профил се готово удвостручио у 2019-2020. у поређењу са 2018-2019. школском годином, а број дуалних образовних профила које школе нуде се више него удвостручио. Такође, 1,6 пута више ученика учествује у дуалним образовним профилима у 2019-2020. него у  2018-2019. школској години. У наредном периоду ЦЕС ће у оквиру наведеног пројекта спроводити још истраживања у циљу системског праћења напретка имплементације дуалног образовања које ће резултирати препорукама за његово унапређивање, а Комисија за развој и спровођење дуалног образовања Владе Републике Србије разматра налазе истраживања и користи их за доношење одлука заснованих на подацима у циљу унапређивања дуалног модела образовања.

Loading