ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Веће стипендије за докторанте и младе истраживаче

Министарства просвете, науке и технолошког развоја објавило је Прелиминарне резултате 20. Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација, као и Прелиминарне резултате 19. Јавног позива за стипендирање младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2019. години.

На 20. Јавни позив за стипендирање студената докторских академских студија, који је објављен 26.12.2019. године, пријавило се  218 кандидата. На 19. Јавни позив за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа пријавило се укупно 5 кандидата. То су кандидати који су освојили једно под прва три места на међународним олимпијадама знања. У складу са условима јавних позива и достављеном документацијом сачињене су прелиминарне ранг листе кандидата.

На прелиминарне ранг листе кандидати имају право приговора у року од 8 радних дана закључно са 12.05.2020. уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора. Коначне листе кандидата којима су одобрене стипендије објавиће се током маја, а сваком кандидату биће достављено обавештење електронским путем.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, сектор наука је у септембру 2019. повећало нето износ стипендија за стипендисте докторанде, са 46.000 на 50.000 динара  и стипендисте младе истраживаче – ученике, са 27.000 динара на 30.000 динара. Министарство додатно суфинансира и материјалне трошкове научноистраживачким организацијама (факултетима и институтима)  за ангажовање стипендиста на истраживањима која се спроводе у њиховој институцији. До данас је по јавном позиву за стипендирање студената докторских академских студија укупно стипендирано 2.390 студената.

Oд 2008. до 2017. године, износ стипендија се није мењао и био је  32.000 динара за стипендисте – докторанде и 20.000 за стипендисте – младе истраживаче. Захваљујући повећаним издвајањима за науку, Министарство је од 2017. пронашло начина да повећа стипендије у чак три наврата, истиче државни секретар проф. др Владимир Поповић.

Министарство ће и даље настојати да подржава талентоване и вредне младе истраживаче и да подстиче њихово укључивање у научноистраживачки рад, у циљу оспособљавања и формирања подмлатка научног кадра у Републици Србији.

Loading