ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Влада Србије усвојила одлуке о броју буџетских студената на основним, интегрисаним, мастер и докторским студијама за школску 2024/25. годину

Влада Србије да данашњој седници усвојила је на предлог Министарства просвете Одлуке о броју буџетских студената за упис у прву годину студијских програма основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија за академску 2024/25. годину.

У академској 2024/25. години у прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, на терет буџета може се уписати 17.697 студента, као и додатних 510 студената на основу афирмативних мера за упис студента са инвалидитетом и студената припадника ромске националности, односно држављана Републике Србије који су у школској 2023/2024. години завршили средњу школу у иностранству.

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, у академској 2024/2025. години је 6.534 студента, као и 138 студената на основу афирмативних мера за упис студента са инвалидитетом и студената припадника ромске националности.

Влада Србија наставила је тренд повећања броја студената који се могу финансирати из буџета на докторским студијама, па је ове године на прву годину докторских академских студија предвиђен упис 967 студента који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република.

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике на академијама и високим школама струковних студија, чији је оснивач Република, у школској 2024/2025. години је 4.676 студената, као и додатних 132 студента на основу афирмативних мера за упис студента са инвалидитетом и студената припадника ромске националности, односно држављана Републике Србије који су у школској 2023/2024. години завршили средњу школу у иностранству, док се о трошку буџета 126 студената може уписати у прву студијских програма мастер струковних студија на академијама и високим школама струковних студија, чији је оснивач Република.

Одлука о броју буџетских студената доноси се по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног савета за високо образовање, док, у складу са законом, аутономијом универзитета и дозволом за рад, свака високошколска установа доноси одлуку о броју самофинансирајућих студената.

На основу поверених послова Аутономна Покрајина Војводина посебно доноси одлуке о броју студената за упис у прву годину основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на високошколским установама чије је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

 

Loading