ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Влада усвојила Предлог закона о дуалном образовању

Влада Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о дуалном образовању и предлоге закона о измена и допунама закона о предшколском, основном и средњем образовању.

Предлогом закона о дуалном образовању унапређује се средње стручно образовање у правцу прилагођавања потребама привреде, кроз  прецизно дефинисање улога свих учесника. Тиме се омогућава ефикасније образовање у којем ће ученици стицати знања и вештине који ће их  учинити запошљивим одмах након формалног школовања и смањити стопу незапослености младих до 25. године. Истовремено, јача се конкурентност привреде Републике Србије на регионалном и глобалном нивоу.

Предлог закона прецизно уређује права и обавезе школа, компанија и ученика средњих стручних  школа, који до сада нису постојали. На тај начин се обезбеђује поштовање права и безбедност ученика, као и мотивација за учење кроз рад у виду стипендије. Образовање ученика у дуалном систему прате наставник практичне наставе из образовног система и лиценцирани инструктор који има сертификат о положеним дидактичко педагошким вештинама. Предвиђено је модернизовање и креирање образовних профила који су усклађени са техничко-технолошким развојем 21.века и који ће компанијама омогућити да имају компетентне младе људе. Укупан надзор укључујући и надзор послова који су поверени Привредној комори Србије врши Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Предлози закона о изменама и допунама закона о предшколском, основном и средњем образовању у васпитању односе се пре свега на усаглашавање за предлогом системског просветног закона који је недавно усвојила Народна скупштина. Њима се редефинише се време ученика проведено у школи, чиме се гради другачија слика школе која треба да буде место за учење и развој ученика, али се и ослобађа простор за ваннаставне активности које су раније биле запостављене.

Проширују се могућности за образовни туризам – школе и специјализоване установе за децу и ученике које имају одговарајуће услове могу постати центри за реализацију наставе у природи чиме би се појефтинили трошкови оваквих активности а уједно би се потпомогао и развој на локалном нивоу. Уводи се нови концепт државне матуре која треба да унапреди квалитет средњег образовања и омогући проходност ученицима на следеће нивое образовања.

Loading