ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ЗАШТО ЂАЧКЕ УНИФОРМЕ ?

 

  • Мања видљивост социјалних разлика
  • Развој колективног духа и осећаја припадности школи
  • Подизање свести и одговорности ученика
  • Смањење вршњачког насиља
  • Мотивисање ученика да индивидуалност изражавају кроз таленте у процесу образовања

 

Ђачке униформе одавно су део образовних система многих држава, попут Велике Британије, Јапана и Кине. Оне су део свих светски престижних школа, како државних тако и приватних. Више од у 50 одсто основних школа у Србији ученици, родитељи и наставници подржали су увођење ђачких униформи у образовни систем.

Добробити за ученике:

Један од главних разлога због који се препоручује ношење унифициране школске одеће је смањење разлика заснованих на социјалном статусу ученика. Уколико су ученици исто обучени већа је вероватноћа да ће једни од другима стицати утисак на основу карактера и успеха у школи, а не на основу социјалног статуса.  То за последицу има већу сарадњу међу њима и развијање колективног духа и осећаја припадности школи као заједници. Пракса је показала да ношење унифициране школске одеће доприноси смањењу вршњачког насиља, док  истовремено повећава безбедност ученика, јер постају лакше уочљиви како на путу до школе, тако и током боравка у школи. Униформисана одећа мотивише ученике да креативност и индивидуалност изражавају кроз образовни процес,  учешћем у пројектима, секцијама и активностима у којима до изражаја долазе њихови таленти.

Добробити  за родитеље:  

И са аспекта родитеља ђачке униформе су вишеструко корисне. Пре свега штеде новац и време које родитељи троше при куповини гардеробе за децу. Скраћује се сам процес припреме за школу, јер се време не троши на одабир одеће. Осим тога, родитељи  се осећају сигурније јер знају да је њихово дете адекватно обучено за школу.

Loading