ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Завршен поступак контроле квалитета оцењивања на завршном испиту

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања извршио је контролни преглед тестова из сва три предмета на циљаном узорку од 38 основних школа из Нишавског, Пчињског и Рашког  округа. Прегледани су тестови из округа и основних школа које више година остварују неочекивано високе резултате на завршном испиту, односно резултате који видљиво одступају од републичког просека.
У целини гледано, контрола је показала да директори школа, односно председници школских комисија, као и супервизори који су долазили из других школа нису били доследни у примени свих прописаних процедура чији је циљ осигурање квалитета спровођења завршног испита.
Иако је утврђено да одступања од прописаног, односно (не)чињење или пропуштање радњи нису утицали на регуларност испита на нивоу установе, Министарство ће упутити дописе школским одборима и директорима школа да, у оквиру својих овлашћења, примене законске одредбе према директорима, односно наставницима који су, због непоштовања Стручног упутства за спровођење завршног испита, могли довести у питање регуларност јединог екстерног испита на националном нивоу.
Допис ће због недоследне примене прописаних процедура бити упућен школским одборима 28 школа, док ће због пропуста у супервизији допис бити упућен у 27 школа.
Списак школа можете погледати ОВДЕ.
Loading