ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Завршена је административна провера предлога пројеката за ПРОМИС

Од 585 предлога пројеката за ПРОМИС 454 (77.61%) предлога се прослеђује у даљу евалуацију, док је 131 (22.39%) искључено из даље евалуације.

Током процеса административне провере предложених пројеката, од 585 пројеката колико је пристигло на портал еУправе, установљено је да 112 (19.15%) предлога пројеката захтевају појашњење испуњености услова, а да је 99 (16.92%) предлога пројеката непотпуно или не испуњава услове.

Фонд за науку РС је за 112 пројеката тражио појашњења односно доказ испуњености услова дефинисаних Програмом, од чега је за 80 пројеката у траженом року достављен доказ о испуњености услова и они се упућују у даљу евалуацију, за 25 пројеката је утврђено да услови нису испуњени и за 7 пројеката није достављено појашњење тј. доказ о испуњености услова и они се искључују из даље евалуације.

Након завршетка административне провере, 454 предлога пројеката се упућује у први степен евалуације коју ће обављати рецензенти.

Најчешће грешке или недостаци пројектне документације због којих су предлози пројеката искључени из евалуације: неиспуњеност услова за руководиоце или чланове пројектног тима, непотпуна документација, непоштовање упутства за припрему пројектне документације, непоштовање ограничења броја страна, неусклађена пројектна документација (различити подаци у буџету, гантограму и опису пројекта), недозвољени трошкови.

Сви руководиоци чији су предлози пројеката искључени из даље евалуације су добили обавештење путем е-маила, а руководиоци чији је пројекат прошао административну проверу ће до краја дана добити е-маил са потврдом о томе.

Захваљујемо се свима на труду који су уложили у припрему предлога пројеката.

Loading