ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Од српског као страног језика до српског као језика окружења и образовања: Оквир програма језичке подршке

Оквир програма језичке подршке део је Приручника за школе у спровођењу „Стручног упутства за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања“. Реч је о језичкој подршци деци предшколског и школског узраста и одраслима који имају потребу да из различитих разлога – најчешће укључивања у школски систем и укупан живот у Србији – стекну основну комуникативну компетенцију из српског језика ( ниво А1 Заједничког европског оквира) и, у складу са потребама и могућностима, савладају основе српског језика као језика образовања.

Приручник за школе у реализацији стручног упутства за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања

Приручник је настао у оквиру пројекта „Подршка ученицима избеглицама/мигрантима на територији Републике Србије“ који је реализовао Центар за образовне политике у партнерству са УНИЦЕФ-ом у Србији и Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Брошура са успешним примерима школске документације из области образовања миграната/азиланата

Брошура је резултат рада тимова за подршку (тим за додатну подршку ученику мигранту, вршњачки тим за подршку ученику мигранту, више вршњачких тимова за подршку ученицима са проблемима у учењу у другим одељењима) и кроз њу је представљен процес индивидуализације наставе. Наставници у оквиру редовне припреме за реализацију наставе припремају садржаје и технике које прилагођавају потребама и могућностима ученика.

Брошура са примерима примене добре праксе ваннаставних активности у области образовања миграната/азиланата

Брошура, која је пред вама, резултат је рада тимова за подршку (тим за додатну подршку ученику мигранту, вршњачки тим за подршку ученику мигранту, више вршњачких тимова за подршку ученицима са проблемима у учењу у другим одељењима), стручних сарадника у школама и спољних сарадника школе. У брошури можете наћи примере који могу олакшати будући рад на јачању квалитета образовања миграната у Републици Србији.

Брошура школских радова ученика миграната

Брошура представља збирку радова ученика миграната и других ученика који имају искуство дружења са њима. Теме око којих су груписани радови су: кутак за литерарни тренутак, пружамо руке пријатељства, кутак за интеркултурални тренутак, толеранција итд. Кроз ово креативно путовање препознаје се радост коју образовање носи, вршњачка подршка и дете које мора остати дете чак и у тешким околностима. Србија је земља чији систем образовања пружа гостопримство и дозвољава развој деце миграната обезбеђујући им активну и потпуну инклузију у систем.

Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна

Сврха овог упутства је да се запослени у образовању упознају са начинима израде и прилагођавања наставног материјала (посебно у електронском облику) који су засновани на принципима универзалног дизајна, како би били приступачни за учење сваком детету и ученику. Оваквим дизајном промовише се инклузија свих људи у све животне активности и могућност да сва деца/ученици/студенти и одрасли имају једнак приступ образовању без обзира на различитост коју са собом носе.

Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка

Листа дигиталних алата креирана је као ресурс за организовање учења на даљину: за наставу и ваннаставне активности, васпитно-образовни рад, као и за развој вештина за свакодневни живот. Листа нуди широк избор бесплатних дигиталних алата за наставне и друге активности са децом и ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу. Примена ових дигиталних алата запосленима у образовању помаже да осигурају квалитетно и приступачноучење на даљину за свако дете и ученика.

Приручник за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика

Приручник је намењен, пре свега, запосленима у основним и средњим школама да би им олакшао примену законских обавеза везаних за спречавање осипања ђака, пружајући им конкретне смернице и инспирацију за активности које сами могу предузети на нивоу своје школе.

Приручник за наставнике „Активности за подршку свим ученицима у школи и учионици“

По речима ауторки, „намена приручника за наставнике јесте да инспирише наставнике да почну да примењују инклузивну праксу. У питању је практичан водич усмерен на промовисање инклузивног образовања на нивоу школе, учионице и појединца. Овај приручник нуди директорима школа, стручним сарадницим и наставницима скуп активности које се непосредно могу спроводити. У овом приручнику наставницима се не говори шта да раде, а шта да не раде, већ им се једноставно дају примери онога што би могли да раде и, још важније, како и зашто то да раде.“
Loading