ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Контакт

Министарство просвете

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телeфонска централа Mинистарства: 011/3613-734

Чланом 57. став 1. Закона о општем управном поступку је предвиђено да орган објављује на својој веб презентацији обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини.

Овим путем Министарство просвете обавештава странке да тренутно није у могућности да врши електронско општење. О могућности, као и о начину остваривања овакве врсте општења са странкама, Министарство ће благовремено обавестити јавност.

Email: kabinet@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Зоран  Касаловић

Телефон: 011/3631-518
                   011/3616-383

Email: zoran.kasalovic@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

  • Анико Јерас

Телефон: 011/3631-891

Адреса: Немањина 22-26

Email: aniko.jeras@prosveta.gov.rs

  • Александра Шуваковић

Телефон: 011/3616-293

Адреса: Немањина 22-26

Email: aleksandra.suvakovic@prosveta.gov.rs

  • Јасмин Хоџић

Телефон: 011/3616-383

Адреса: Немањина 22-26

Email: jasmin.hodzic@prosveta.gov.rs

 

Телефон: 011/3622-317

Email: osnovno@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/3616-524

Email: srednje@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/2643-064

Email: medjunarodna.saradnja@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон:  011/3619-289

                    011/3631-718

                    011/3670-938

Email: visoko.obrazovanje@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/2403-036; 

                   011/2403-547 (стипендије за надарене ученике и студенте) 

                   011/3806-914 (ученичке и студентске стипендије и кредити)

Email: investicije@prosveta.gov.rs

              studenti@prosveta.gov.rs

              ucenici@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/2403-320

Email: sektor.digitalizacija@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/3616-515

Email: milan.djindjic@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/2403-358

                    011/2420-105

Email: prituzbe-prosvetnainspekcija@prosveta.gov.rs 

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/3619-526;

                   011/3622-471

                   011/361-5034

Email: zastitaodnasilja@prosveta.gov.rs 

             inkluzija@prosveta.gov.rs

            manjineiljudskaprava@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/3616-600;             

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/3610-351

Email: odsekzapravneposlove@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/2658-375;

                    011/3066-088

Email:zagorka.djuric@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/2401 042

Email: interna.revizija@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Сања Курћубић 

Телефон: 011/3671-104

Email: informacijeodjavnogznacaja@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Слађана Митић

Телефон: 011/2684-442

Email: sladjana.mitic@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/3622-472

Email: jasmina.djelic@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телефон: 011/3616 357

                   011/3616 531

Еmail: press@prosveta.gov.rs

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Телефон: 011/3806 916

                   011/2402 190

                   011/2401 911 (локали 220 , 219)

Факс: 011/2401 911 (локал 239)

Еmail: subeograd@prosveta.gov.rs

Адреса: Захумска 14, 11000 Београд

Телефон: 014/226 602

                    014/221 284

                    014/227 651

Факс: 014/226 602

Email: suvaljevo@prosveta.gov.rs

Адреса: Карађорђева број 31, 14000 Ваљево

Телефон: 019/421 663

                   019/421 154

Факс: 019/421 442

Email: suzajecar@prosveta.gov.rs

Адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар

Телефон: 023/515 987

                   023/510 547

Факс: 023/534 192

Email: suzrenjanin@prosveta.gov.rs

Адреса: Трг слободе 10, 23000 Зрењанин

Телефон: 035/222 070

Факс: 035/242 630

Email: sujagodina@prosveta.gov.rs

Адреса: Т.Ц. Стара Пошта 1/11, 35000 Јагодина

Телефон: 028/424 359

Факс:  028/424 359 

Email: sukosovskamitrovica@prosveta.gov.rs

Адреса: Џона Кенедија 17, 38220 Косовска Митровица

Телефон: 034/336 023

Факс: 034/333289; 034/336 034

Email: sukragujevac@prosveta.gov.rs

Адреса: Саве Ковачевића 7, 34000 Kрагујевац

Телефон: 036/308 706

                   036/308 707

Факс: 036/308 721

Email: sukraljevo@prosveta.gov.rs

Адреса: Трг Јована Сарића 3, 36000 Краљево

Телефон: 037/443 691

                    037/443 692

Факс: 037/443 693

Email: sukrusevac@prosveta.gov.rs

Адреса: Балканска 63, 37000 Крушевац

Телефон: 016/255 452

                   016/212 464

Факс: 016/243 236

Email: suleskovac@prosveta.gov.rs

Адреса: Благоја Николића бр.1, 16000 Лесковац

Телефон: 018/505 107

                    018/505 150

Факс: 018/523742

Email: sunis@prosveta.gov.rs

Адреса: Страхињића бана бб, 18 000 Ниш

Телефон: 020/323 657

Факс: 020/323 676

Email: sunovipazar@prosveta.gov.rs

Адреса: Шабана Коче 85, 36300 Нови Пазар

Телефон: 021/452 853

                   021/529 277

Факс: 021/452 295

Email: sunovisad@prosveta.gov.rs

Адреса: Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад

Телефон: 012/221 875

Факс: 012/530 268

Email: supozarevac@prosveta.gov.rs

Адреса: Дринска 2, 12000 Пожаревац

Телефон: 025/463 635

                    025/463 613

                    025/463 634

Факс: 025/463 621

Email: susombor@prosveta.gov.rs

Адреса: Трг Цара Уроша 1, 25000 Сомбор

Телефон: 031/513 092

                   031/517 858

Факс: 031/513 487

Email: suuzice@prosveta.gov.rs

Адреса: Видовданска 34, 31 000 Ужице

Телефон: 032/311 332

                   032/341 166

Факс: 032/311 327

Email: sucacak@prosveta.gov.rs

Адреса: Цара Душана бб, 32000 Чачак

Loading