ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Активности пројекта SAIGE

Важна обавештења

Подршка Пројекта SAIGE

Пројекат SAIGE пружа подршку компетитивним програма Фонда за науку Републике Србије и најбољим научно-истраживачким пројектима који су изабрани на основу независне међународне селекције.

Подршка укључује грантове за основна и примењена истраживања, која се реализују у оквиру два програма Специјални програм истраживања COVID-19 и ИДЕЈЕ.

Пројекат SAIGE кроз Програм за сарадњу са српском дијаспором финансира и повезивање и сарадњу српске науке са заједницом српске дијаспоре ради унапређења екосистема истраживања, иновација и предузетништва у Србији. Програм треба да привуче перспективне научнике, истраживаче и предузетнике из заједнице српске дијаспоре да пренесу знања и вештине кроз различите активности. Укључиће умрежавање, саветодавно учешће у креирању стратегија, ваучере за размену знања за српске истраживаче, грантове за заједничка основна и примењена истраживања, развој и трансфер технологија, заштиту интелектуални својине и комерцијализацију истраживања.

Пројекат пружа техничку асистенцију Фонду за науку у смислу развоја нових програма и јачање интерних капацитета и процедура.

У циљу оснаживања стартап заједнице у Србији Фонд за иновациону делатност, у оквиру Пројекта SAIGE, покренуо програм акцелерације Катапулт.

Кроз овај програм Фонда подстиче се иновативно предузетништво, обезбеђује приступ изворима финансирања за развој иновација предузећа и привлаче приватне инвестиција.

Катапулт је први акцелератор у Србији који младим предузећима обезбеђује интензивно, тромесечно менторство и повезивање са инвеститорима.

Програм Катапулт помаже иновативним предузећима оријентисаним на раст да се позиционирају на глобалном тржишту, као и да побољшају своје пословне капацитете у развоју помоћу којих ће повећати могућност привлачења приватних инвестиција.

Пројекат SAIGE подржава реформу научно-истраживачких организација кроз дизајн и имплементацију планова институционалне трансформације пружањем подстицаја, финансијске и техничке подршке за предузимање планираних корака институционалних реформи.

Кроз фазни приступ, научни институти који су исказали интересовање за трансформацију и одобрени су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за учешће у процесу, пролазе независну међународну експертску процену и на основу резултата процене добијају детаљне планове трансформације, са конкретним очекиваним резултатима.

Прва група од шест института је званично отпочела процес трансформације крајем децембра 2021. године потписивањем Меморандума о разумевању са Министварством, следећа друга група од шест института завршила је фазу међународне експертске процене и добила усаглашене планове трансформације, док је трећа група од осам института у фази независне међународне експертске процене. Кроз Пројекат SAIGE Министарство директно подржава унапређење изврсности и релевантности рада научних института који су се одлучили за институционалну реформу, јачање њихових капацитета, пракси управљања, институционалних политика и процеса, као и њихово повезивање са домаћим, регионалним и светским мрежама и водећим актерима развоја и иновација.

Институти који путем Пројеката SAIGE добијају подршку су:

  1. Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду 
  2. Институт за физику, Универзитет у Београду 
  3. Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП, Универзитет у Београду 
  4. Електротехнички институте Никола Тесла, Универзитет у Београду 
  5. Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 
  6. Институт за међународну политику и привреду
  7.  Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње 
  8. Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду
  9. Институт друштвених наука 
  10. Научни институт за ветеринарство ,,Нови Сад“
Loading