ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Образовање за демократско друштво

Важна обавештења

Подстицање квалитетног образовања подржавањем школа, њихових заједница и релевантних образовних институција у борби против дискриминације у образовању кроз примену Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе. 

Побољшање квалитета образовања подстицањем демократске културе у формалном образовном систему применом антидискриминаторног приступа базираног на стандардима и праксама Савета Европе.

По препоруци 2006/962/ЕЦ Европског парламента и Савета Европе од 18. децембра 2006. кључне компетенције за целоживотно учење су дефинисане као комбинација знања, вештина и ставова примерених окружењу. Оне су посебно неопходне за лично испуњавање и развој, социјалну инклузију, активно грађанство и запошљавање. Будући да је образовање средњорочна или дугорочна инвестиција осмишљен је Модел компетенција на 25. заседању Сталне конференције министара образовања Савета Европе одржаном 2016. године у Бриселу.  

Референтни оквир компетенција за демократску културу представља резултат консултација и провера у државама чланицама Савета Европе, а израђен је на заједничким начелима  демократских друштава.

Стицање компетенција за демократску културу јесте процес који захтева време за промишљање, истраживање, пропитивање и није део једног, специфичног, предмета или лекције, па је за стицање ових компетенција потребна  подршка наставника и породице, али и других људи у заједници, због чега је потребна интеракција  свакодневно и на различите начине кроз реалне животне ситуације које су прилика за учење.

Министарство интензивно припрема приручнике и обуке  у сарадњи са партнерима како би концепт образовања о људским правима и образовања за људска права заживео у наставним и ваннаставним активностима.  У образовном систему  креирамо демократску културу и окружење за примену компетенција за демократску културу, градећи толерантна и креативна друштва будућности.

+ 5.000

НАСТАВНИКА ПРОШЛО ОБУКЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО

Loading