ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Male school teacher standing in an elementary school classroom with a group of school children

150 школа учествује у истраживању о грађанским обавезама и активним учешћем у друштву

По први пут, 3.462 ученика осмог разреда из 150 основних школа у Србији, од понедељка 4. априла до 15. маја 2022. године учествоваће у ICCS 2022 истраживању. Ово истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – IEA из Холандије у 24 образовна система у свету, међу којима је и Република Србија.

Истраживање ICCS 2022 бави се знањима и ставовима ученика осмог разреда основне школе у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву и обухвата области за које се сматра да су у савременом друштву све значајније, а то су: одрживи развој и глобално грађанско образовање, дигитално грађанско образовање (коришћење ИКТ-а за учешће у друштвеним и политичким дешавањима), миграције, ставови младих о политичким системима (поверење у институције и систем) и индивидуално осећање слободе и безбедности. Тест садржи и питања која су везана за однос према партиципацији у систему и у институцијама, према политици, однос према лидерству и медијима и то на једном општем нивоу. Ту су и питања везана за понашање у породици, окружењу и на друштвеним мрежама. Ученици ове тестове и упитнике попуњавају анонимно.

Одговори на питања у овом тестирању су јако битни за стратешко планирање будућих корака развоја образовног система. Сва та питања су данас, свакако, део општег образовања, а и део су курикулума предмета који се бави грађанским васпитањем, који слушају деца у различитим образовним системима, па и деца у нашим школама, још од како је овај предмет уведен. Ни у једном питању не постоји специфично наглашен контекст који би могао да се повеже са нашом земљом. Истраживање не мери појединачне одговоре сваког ученика, већ одговоре на нивоу државе. Упитнике попуњавају ученици, њихови наставници и директори школа.
Међународно упоредиви резултати са овог тестирања се очекују децембра 2023.

Loading