ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пашић: Одговоран однос ученика према безбедности у саобраћају гради се кроз низ предмета и садржаја

Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање др Милан Пашић истакао је да установе образовања и васпитања и високошколске установе представљају један од најзначајнијих субјеката који доприноси унапређењу знања, ставова, вештина и понашања учесника у саобраћају.

Образовање и васпитање генерација о исправном понашању у саобраћају је кључна улога ових институција, а ефекти оваквих активности су трајног карактера. Веома значајну улогу у реализацији заједничких активности имају и родитељи.“ рекао је Пашић на УСБС Форуму 2022 са темом “Визија 0 погинуле деце у саобраћају”.

Пашић је објаснио да образовни систем Србије одликује оријентација ка општим међупредметним и кључним компетенцијама чији је циљ динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова значајних за различите животне ситуације који захтевају њихову функционалну примену. У том смислу, међу општим међупредметним компетенцијама, посебно се истиче и одговоран однос према здрављу, чији је део и безбедност ученика у саобраћају.

За сваки разред основне школе теме саобраћаја и безбедности у саобраћају предвиђене су у програмима наставе и учења. Садржаји из области саобраћајне безбедности, којима се стичу знања, развијају вештине и умећа, формирају ставови и ученици оспособљавају за њихову примену у свакодневном животу, присутни су у школским програмима вишеструко, и то у оквиру програмских садржаја обавезних предмета, пројектне наставе и слободних наставних активности. Ови садржаји резултирају исходима који ученицима омогућавају да препознају и разликују безбедно, небезбедно и ризично понашање у саобраћају и примењује мере заштите приликом вожње различитим превозним средствима“, објаснио је Пашић и додао да се о саобраћају учи и у средњим школама и да се доста пројеката реализује на овом нивоу образовања.

Помоћник министра Пашић је навео да, поред тога,  су безбедност и здравље деце и ученика су приоритети у раду Министарства и у складу са тим Министарство остварује сарадњу са свим министарствима, као и институцијама у Републици Србији чија је основна надлежност саобраћај и безбедност кроз организацију и реализацију заједничких активности које су намењене образовно-васпитним установама.

Изнео је да постоје доста примера и иницијатива, како на нивоу самих школа, удружених акција, пројектних активности на нивоу локалне самоуправе, међуградске сарадње и међународне заједнице, тако и у сарадњи са Агенцијом за безбедност у саобраћају, а све са циљем да би се кроз различите активности и акције додатно подстицало саобраћајно образовање и васпитање деце и ученика у циљу усвајања правила и вештина безбедног понашања у саобраћају и подстицање интереса деце ученика да у саобраћају на путевима учествују на начин који ће допринети личној и општој безбедности.

У сарадњи са МУП реализује се већ пет година Пројекат Основи безбедности деце са циљем подизања безбедносне културе ученика 1, 4. и 6. разреда основне школе, где је заступљена и тема безбедност деце у саобраћају.

Пашић је истакао да наши ученици у континуитету постижу успехе на европским такмичењима у области саобраћаја.

Ученици из Србије су четврти пут освојили прво место на 35. европском  такмичењу у области саобраћаја, у изузетно јакој конкуренцији“, рекао је помоћник министра.

Loading