ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Четири просветна закона пред посланицима

Посланици Народне скупштине Републике Србије почели су расправу о Предлогу закона о дуалном образовању и предлозима закона о изменама и допунама закона о предшколском, основном и средњем образовању и васпитању које је поднела Влада Републике Србије.

Образлажући посланицима Предлог закона о дуалном образовању, министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић је рекао да је више од 1.800 компанија заинтересовано за укључивање у систем дуалног образовања, који ће омогућити ученику да стекне компетенције и постане конкурентан на тржишту рада.

Прецизирао је да ће се дуално образовање одвијати у два циклуса, први у школи, теоријска настава, и други у компанији на пракси. Укључивање послодаваца у систем образовања има за циљ да се одговори на реалну потребу привреде. Биће очуване садашње школске радионице а у сарадњи са привредом биће направљено неколико центара за обуку, попут оног који се завршава у Ваљеву. Шарчевић је нагласио да су компанијама потребни обучени и стручни радници, а не јефтина радна снага.

Министар је појаснио да Закон о дуалном образовању доноси унапређење дела средњег стручног образовања у погледу стицања квалитета дела компетенција које су усклађене са стандардима савременог техничко-технолошког развоја 21.в.

Основни задатак овог Зaкона је да уреди систем међу заинтересованим странама са једнинственим циљем да младим људима омогућимо како квалитет знања који се стиче на два места, теоријска знања у школама и практична знања у реалном радном окружењу у компанијама које прате техничко-технолошки развој, додао је Шарчевић.

На овај начин ученици стичу и вештину управљања знањима, нагласио је министар и додао да учење кроз рад не представља за ученике „просте мануелне задатке“  већ програмирање, пројектовање и руковођење „паметним машинама“ које су део савремених модерних производних процеса у компанијама. Дуалним образовањем омогућен је континуитет учења кроз рад. Синергија између теоријских и практичних знања омогућена је на недељном нивоу у складу са планом и програмом наставе и учења. За ученике у средњим стручним школама је посебно битно каријерно вођење и саветовање коме се посебно место даје у овом Закону. Законска регулатива даје могућност да они који заврше средњу школу по  дуалном моделу, трогодишње или четворогодишње профиле,  након полагања стручне матуре наставе школовање.

Говорећи о изменама Закона о предшколском васпитању и образовању, Шарчевић је истакао да је рана писменост важна за даље школовање, те да је потребан заокрет и унапређење квалитета предшколских установа. Измене Закона о основном образовању и васпитању, наводи министар, предвиђају значајну улогу ученичких задруга, а између осталог дефинише и право ученика на бесплатан превоз, признавање страних школских диплома.

Када је реч о изменама Закона о средњем образовању и васпитању, Шарчевић каже да се реформисаним планом за гимназије уводи нови смер – иноформатика, али  и новине у настави на језицима националних мањина и страним језицима.

Loading