ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Истраживања и иновације кључне полуге будућег развоја дунавског региона

Представници министарства надлежних за науку у земљама дунавског региона, током министарског састанка у Братислави (Словачка Република), једногласно су усвојили декларацију (Joint Statement) чије су носеће идеје повећање координације на националном нивоу како би се унапредила мултилатерална сарадња у области истраживања и иновација у дунавском региону, формирање заједничких фондова, даља подршка иновацијама и трансферу технологија, инвестирање у људски потенцијал и развој каријере младих истраживача, као и израда и имлементација стратегије паметне специјализације у свим државама дунавског региона.
Састанку су присуствовали представници министарстава свих држава дунавског слива и Европске Комисије. Министарство просвете, науке и технолошког развоја на састанку је предтсваљао в.д. помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције проф. др Виктор Недовић. Овом приликом, Република Србија је и од стране словачког министра образовања, науке, истраживања и спорта, г-дина Петера Плавчана, као и од стране потпредседника Европске Комисије, г-дина Мароша Шефчовича, у позитивном смислу истакнута као земља која даје значајан допринос јачању сарадње и повезивања у области истраживања и иновација на регионалном нивоу. Више информација о усвојеној декларацији министара одговорних за истраживање и иновације земаља учесница сазнајте ОВДЕ
Након министарског састанка, свечано је отворен Годишњи форум ЕУ стратегије за Дунавски регион (ЕУСДР), на којем је говорио словачки премијер Роберт Фицо, потпредседник Европске Комисије Марош Шефчович, као и еврпски комесар за образовање, културу, младе и спорт, Тибор Наврачич. Форум је ове године окупио преко 800 учесника из регије и шире. Приоритетне теме словачког председавања ЕУСДР током 2016., али и самог Форума, су друштво знања, истраживања, иновације, трансфер технологија у сврху бржег развоја и повећања конкурентности привреде региона са једне стране, као и менаџмент водама као кључним ресурсом, са друге стране. Акценат је стављен на неопходност да даљи развој дунавског региона буде утемељен на науци, истраживањима, иновацијама, а подршку томе ће пружити Европска Комисија и њене институције као што је Обједињени ситраживачки центар, саме државе, али и изузетан интелектуални, научни, истраживачки и иновациони потенцијал који се налази у 300 универзитета унутар дунавске регије са преко 3 милиона струдената.

У наставку, проф. др Виктор Недовић је учествовао као панелиста на округлом столу са темомом „Knowledge Society, Skilled People, Competitive Region“ на којем су сумирани резултати досадашњих акција и иницијатива у регији, као и перспективе и изазови будућег развоја базираног на знању.

Loading