ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Наставља се унапређење квалитета средњег стручног образовања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Култур Контакт Аустрија од 14. до 18. септембра 2020. године у Суботици, Београду и Врњачкој Бањи организовало пет радионица посвећених средњем стручном образовању.

 Радионицама је присуствовало више од 70 учесника из средњих стручних школа из целе Србије уз примену свих мера епидемиолошке заштите у вези са спречавањем ширења вируса Ковид 19.

Радионице су имале су два главна циља, а први је био представљање активности које Министарство реализује у оквиру пројекта Развој квалитета стручног образовања у Србији EQAVET – NRT – Изградња националне референтне тачке за квалитет стручног образовања, који се реализује донаторским средствима Европске уније кроз програм ЕРАЗМУС +.

Учесници су упознати са суштином Европског оквира за осигурање квалитета у стручном образовању – EQAVET и са Мрежом Националних референтних тачака за квалитет стручног образовања која је успостављена у Европи пре десетак година и којој се Србија прикључила кроз поменути ЕРАЗМУС + пројекат. Подељена је и брошура која садржи основне информације о Европском оквиру за осигурање квалитета у стручном образовању и европској EQAVET мрежи националних референтних тачака.

Други циљ био је представљање Правилника о реализацији практичне наставе и професионалне праксе, за  школски модел стручног образовања односно за образовне профиле који се не реализују по моделу дуалног образовања. Овај правилник донет је на основу Закона о средњем образовању и васпитању са циљем да унапреди квалитет средњег стручног образовања и додатно правно уреди сва питања која се односе на реализацију дела плана и програма наставе и учења које стручне школе планирају да остваре кроз сарадњу са предузећима.

Учесници су имали прилику да се упознају са садржином Правилника и новим обавезама и правилима којих морају да се придржавају приликом планирања и уговарања реализације дела плана и програма наставе и учења кроз сарадњу са послодавцима.

Представници Привредне коморе Србије упознали су учеснике са моделом дуалног образовања и правилницима који важе у случају да обим сарадње који школа планира са предузећима буде изнад 25% укупног времена намењеног практичним облицима наставе који је предвиђен новим Правилником о реализацији практичне наставе и професионалне праксе.

Учесници радионица – директори школа, организатори практичне наставе и вежби и секретари школа имали су прилику да детаљно анализирају Правилник и припреме кратак извештај са фокусом на отворена питања и предлоге о којима се дискутовало. Предлози добијени на радионицама представљају основу за даљи рад на имплементацији Правилника, његовим евентуалним изменама и допунама, али и даљем подизању квалитета средњег стручног образовања у Србији.

На радионицама су учествовали Радован Живковић и Снежана Парезановић Ристић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Мара Икић нова Регионална изасланица Култур Контакта из канцеларије у Сарајеву. Дуални модел образовања представиле су Ана Стојановић и Ивана Коваћевић  из Привредне коморе, док су Радован Живковић и наставници и директори стручних школа Игор Бем, Мирјана Бојанић, Јелена Чеперковић и Драгутин Миличић говорили о Европском оквиру за осигурање квалитета у стручном образовању и новом Правилнику о реализацији практичне наставе и професионалне праксе.

Loading