ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Наставници задовољни учешћем у пројекту хоризонталног учења школа о настави на даљину за ученике са сметњама у развоју

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, у циљу унапређења учења на даљину за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у претходном периоду организовало 10 тематских радионица, менторску подршку наставницима, сарадничку размену искустава о различитим моделима хоризонталних учења наставника и колаборативне наставе.

Ова врста подршке наставницима обезбеђена је путем Пројекта „Хоризонтално учење, размена и подршка наставницима из школа за образовање ученика са сметњама у развоју за развој метода и приступа за реализацију наставе деци са сметњама у развоју у дигиталном окружењу“, који Министарство реализује у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, а евалуација пројекта је показала висок проценат задовољства наставника учешћем у пројекту, размењеним искуствима, и стеченим знањима и вештинама, закључак је завршног  састанка пројекта.

Путем Пројекта спроведено је заједничко планирање, припрема и реализација огледних часова учењем на даљину (уз коришћење онлајн платформи и дигиталних алата), развијена је онлајн библиотека дигиталних садржаја за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Такође, израђена је видео прича о примеру добре праксе у примени дигиталних алата и технологија у Основној школи „Др Драган Херцог“. У Пројекат је, поред ове школе, било укључено 60 запослених из 12 школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Очекивање је да ће учесници пројекта наставити да преносе своја искуства и вештине и у својим колективима, како би се проширио утицај пројекта на унапређивање рада са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом уз коришћење дигиталних алата и технологија као корисних помоћних средстава и приступа у савременом образовању.

Loading