ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пашић: Подршка пројектима који доприносе развоју свести ученика о заштити животне средине

Помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Милан Пашић изјавио је данас да Министарство, имајући у виду стратешко и системско подизање свести о значају заштите и унапређењу стања животне средине у Србији, подржава реализацију активности које доприносе очувању животне средине и развијању еколошке свести код деце и ученика.

Он је на скупу „Засади дрво – велико питање“, у организацији Адриа медиа групе, истакао да се нада да ће закључци са овог скупа помоћи да успешно одговоримо изазазовима савременог света и креирању друштва заснованог на знању и бризи о животној средини.

Један од прописаних основних циљева образовања и васпитања јесте и развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња. У том смислу, образовно-васпитни систем треба да оспособи ученика да ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини“, рекао је Пашић.

Како је рекао, садржаји из области екологије, којима се стичу знања, развијају вештине и умећа, формирају ставови и ученици оспособљавају за њихову примену у свакодневном животу, присутни су у школским програмима вишеструко, и то у оквиру програмских садржаја обавезних предмета, пројектне наставе и слободних наставних активности.

Осим у оквирима прописаног – обавезног дела школског програма садржаји и активности из области екологије присутни су и у разноврсним ваннаставним активностима, међу којима су нарочито заступљене еколошке секције, али и пројекти које школа реализује самостално или у сарадњи са партнерима из свог окружења“, рекао је Пашић.

Подсетио је и да су Министaрство зaштитe живoтнe срeдинe и Министaрство просвете, науке и технолошког развоја покренули ове школске године пилот пројекат „Улога ученика у заштити животне средине“.

Циљ овог пројекта био је да се кроз конкретне активности развије еколошка свест најмлађих, али и њихових родитеља и старатеља, као и јачање професионалних компетенција запослених у установама образовања и васпитања, кроз унапређивање знања и ставова о животној средини“, рекао је Пашић.

Како је рекао, 29 основних школа је у сарадњи са јединицом локалне самоуправе реализовало програмске садржаје и еколошке пројекте у оквиру предложених тема.

Loading