ЋИРИЛИЦА | LATINICA

План наставе за пету недељу школске 2021/22. године

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа ДРУГИ МОДЕЛ организације образовно-васпитног рада (КОМБИНОВАНА НАСТАВА), од понедељка 27. септембра 2021. године  примењиваће се у VII и VIII разреду  ОСНОВНИХ ШКОЛА на територији  четири  локалне самоуправе:

 1. Ивањица
 2. Лајковац
 3. Ваљево
 4. Крагујевац

ДРУГИ МОДЕЛ наставе подразумева да се образовно-васпитни процес организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину, а одељења су подељена у групе.

ДРУГИ МОДЕЛ организације образовно-васпитног рада (КОМБИНОВАНА НАСТАВА), од понедељка 27. септембра 2021. године примењиваће у СРЕДЊИМ ШКОЛАМА на територији  18 локалних самоуправа.

 1. Београд
 2. Ваљево
 3. Врање
 4. Лесковац
 5. Лајковац
 6. Лебане
 7. Прокупље
 8. Уб
 9. Чачак
 10. Бајина Башта
 11. Велика Плана
 12. Владичин Хан
 13. Љиг
 14. Крагујевац
 15. Сјеница
 16. Шабац
 17. Ниш и
 18. Сремска Митровица

ТРЕЋИ МОДЕЛ наставе (ОНЛАЈН НАСТАВА)   примењиваће се од понедељка, 27. септембра у  СРЕДЊИМ ШКОЛАМА на територији три локалне самоуправе.

 1. Ивањица
 2. Нови Пазар
 3. Ужице

Пре доношења одлуке, за сваку локалну самоуправу разматрани су општа епидемиолошка ситуација, подаци из надзора о оболевању од ковид-19 код ученика и наставника, као и подаци о утврђеним кластерима оболелих, односно броју одељења која су прешла на трећи модел наставе услед оболевања ученика.

У свим осталим основним и средњим школама у Србији се примењује први модел организације образовно-васпитног рада који подразумева непосредну наставу у школама.

Имајући у виду специфичност организације образовно-васпитног рада у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом Тим за школе донео је одлуку да уколико се у одељењу код два ученика потврди инфекција SARS-CoV-2 вирусом, предлаже се прелазак на наставу на даљину у трајању од 10 календарских дана уз претходне обавезне консултације са родитељима ученика тог одељења.

Уколико су у појединим школама школска управа, као и стручни органи, уз консултације са Саветом родитеља и институтима/заводима за јавно здравље, проценили да епидемиолошка ситуација у школи дозвољава наставак непосредног образовно-васпитног рада, те школе могу уз појачану примену свих епидемиолошких мера, организовати непосредни рад као најбоље решење за ученике.

 

Loading