ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Радионица о инклузивном образовању за координаторе за инклузивно образовање и за координаторе за заштиту од насиља и дискриминације

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Група за социјалну инклузију у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а за Србију организовало је радионицу о инклузивном образовању за чланове и чланице Мреже подршке инклузивног образовања. Радионицу је водила проф. др Џудит Холенвегер Хаскел са Педагошког универзитета у Цириху (Judith Hollenweger Haskell, Pädagogische hochschule Zürich, https://phzh.ch/).

На скупу су учествовали координатори/ке за инклузивно образовање Школских управа, регионалне координаторке Мреже подршке инклузивном образовању, Група за заштиту од насиља и дискриминације, координатори/ке Школских управа за заштиту од насиља и дискриминације.

Скуп су отвориле Гордана Цветковић, руководитељка Групе за социјалну инклузију и Тања Ранковић, руководитељка образовног програма канцеларије УНИЦЕФ-а за Србију. На почетку скупа учесници су говорили о својим очекивањима, а током скупа износили су примере добре инклузивне праксе и препреке са којима се суочавају у свом раду.

Теме радионице, oдржане 20. априла 2016. године у Београду, а које су биле обрађиване су: приступ и развој инклузивног образовања у земљама ЕУ и у окружењу; делотворни системи подршке деци из осетљивих група; компетенције наставника за инклузивно образовање; инклузивно окружење за учење; од инклузивне праксе појединих наставника/ учитеља до инклузивне праксе на нивоу целе школе.

 

Неки од закључака са овог скупа су:

– инклузија је процес чији је циљ превазилажење препрека за учење и учешће као одговор на различитости;.
– наставници имају више утицаја на учење од породице;
– наставни план мора бити флексибилан како би омогућио учење свим ученицима;
– учење и учешће ученика мора бити у центру пажње наставника;
– култура партнерства, сарадње и заједничког одлучивања неопходна је како би школе постале инклузивне.

Проф. др Џудит Холенвегер Хаскел своје гостовање у Србији наставиће у Истраживачкој станици Петница где ће се одржати први велики консултативни скуп са професорима методике наставничких факултета о модернизацији студијских програма за будуће наставнике и наставнице на тему савремене инклузивне теорије и праксе.

Loading