ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Свеобухватан приступ ПИСА истраживању

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић посетио је данас Фармацеутско-физиотерапеутску школу у Београду у којој се одвија ПИСА тестирање.

Министар је рекао да у ПИСА тестирању учествују 222 средње школе и око 8 000 ученика и да се тестирање ради електронски.

За кратко време које смо имали урадили смо доста тога, пре свега кроз увођење финансијске писмености, како би овом тестирању приступили свеобухватно, рекао је Шарчевић.

Каже да очекује известан напредак у односу на последње ПИСА истраживање, али наглашава да ће велике промене бити видљиве тек на следећем истраживању, јер ће до тада системски закони почети да „доносе плод“ , а који се односи на промену начина рада и учења и обуке наставника.

По критеријумима ОЕЦД за формирање репрезентативног узорка, изабрано је 222 школе. Узорком су обухваћене гимназије, средње стручне школе, мањи број основних школа, државне и приватне школе из различитих региона. У истраживању учествују ученици рођени 2002. године.

Поред основних домена: математичке, језичке и научне писмености, наши ученици ће први пут радити и тест из финансијске писмености и глобалних компетенција. Тестирање ће се реализовати у потпуности електронски, што захтева испуњење одговарајућих услова, пре свега обезбеђивање довољног броја рачунара, који ће омогућити испитивање великог броја ученика у кратком периоду.

У ПИСА тестирању учествује преко 80 земаља. Разлог овако великог одзива је у значају ПИСА теста за процену успешности постојећих образовних политика и реформи и планирање даљег унапређивања образовног система. Резултати откривају какав је капацитет ученика да стечена знања и вештине примене у кључним областима, односно, колико су та знања функционална у свакодневном животу. Укљученост великог броја земаља, релевантност добијених података, сарадња и размена ангажованих научних радника и представника министарстава као креатора образовних политика, омогућавају свакој земљи да боље разуме слабе тачке али и добре стране сопственог образовног система.

Loading