ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Водич „Вештине психолошког опоравка“

Водич „Вештине психолошког опоравка“ превод је публикације чији су аутори стручњаци из Националне мреже за трауматски стрес код деце и Националног центара за посттрауматски стресни поремећај (ПТСП) из Сједнињених Америчких Држава, који су нажалост имали вишегодишње искуство у пружању подршке школама, непосредно након трагичних догађаја као сто су пуцњаве, терористички напади, природне катастрофе, претње бомбама и слично. Водич је намењен, пре свих, стручњацима и људима који пружају психосоцијалну помоћ и из других надлежних система.

Водич „Психолошка прва помоћ у школи“

Водич „Психолошка прва помоћ у школи“ превод је публикације чији су аутори стручњаци из Националне мреже за трауматски стрес код деце и Националног центара за посттрауматски стресни поремећај (ПТСП) из Сједнињених Америчких Држава, који су нажалост имали вишегодишње искуство у пружању подршке школама, непосредно након трагичних догађаја као што су пуцњаве, терористички напади, природне катастрофе, претње бомбама и слично. Водич је скуп искуства и најбоље праксе аутора који су понудили модел прве психолошке помоћи који се примењује непосредно након трагичних догађаја и у недељама које долазе после. Иако се у публикацији наводе одређене организације и функције професионалаца које нису карактеристичне за наш систем, знања и искуства аутора могу бити значајне смерницe за запослене у школама у циљу оснаживања за организовање и пружање подршке и прве психолошке помоћи ученицима, запосленима и родитељима након одеђених кризних/трагичних догађаја који могу да погоде школску заједницу.

Приручник „Ментално здравље у школама – зашто је важно, како препознати проблеме и како реаговати“

Приручник „Ментално здравље у школама – зашто је важно, како препознати проблеме и како реаговати“ приредили су стручњаци из Института за ментално здравље. Публикација је приређена у циљу оснаживања и пружања подршке запосленима у систему образовања, али и запосленима у другим системима и организацијама чији стручњаци пружају психосоцијалну и друге облике подршке деци и одраслима у циљу превладавања кризног и/или трауматичног догађаја којим су били на директан или индиректан начин били погођени.

Приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“

Приручник је израђен у циљу оснаживања запослених за поступање и пружање подршке деци/ученицима, родитељима и колегама у ситуацијама суочавања са кризним догађајима који су на непосредан или посредан начин погодили школску заједницу. У приручнику су дате смернице и препоруке за поступање запослених у циљу јачања спремности школе за ефикасније реаговање. Део приручника су и препоруке за организовање начина рада и комуникације школа након кризног догађаја.

Водич за запослене у установама основног и средњег образовања и васпитања „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“

Министарство просвете је, уз стручну подршку Центра за интерактивну педагогију, израдило Водич за запослене у установама основног и средњег образовања и васпитања „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“. Водич је израђен у циљу оснаживања запослених за интегрисање и реализацију васпитне улоге установа образовања и васпитања кроз наставне, ваннаставне и слободне активности, као и кроз развијање компетенција запослених за васпитну улогу и оснаживање родитеља и старатеља за позитивно дисциплиновање деце, односно васпитавање деце пружањем љубави, подршке и поштовања уз увођење правила, без кажњавања.

Водич за подстицање демократске културе у школама

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања и стварања позитивних ставова, вредности, вештина, као и критичког мишљења код ученика. Водич за подстицање демократске културе у школама настали су у оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“, који се спроводи у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Хоризонтал фацилитy за Западни Балкан и Турску – трећа фаза“

Смернице за подстицање демократске културе: пакет материјала за менторске школе

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања и стварања позитивних ставова, вредности, вештина, као и критичког мишљења код ученика. Смернице за подстицање демократске културе у школама настали су у оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“, који се спроводи у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Хоризонтал фацилитy за Западни Балкан и Турску – трећа фаза“

Newsletter пројекта „Учимо сви заједно“

Пројекат "Учимо сви заједно" унапређује инклузивно образовање као општеприхваћени стандард у образовном систему Републике Србије. Пројекат спроводе Министарство просвете и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. Погледајте Newsletter пројекта "Учимо сви заједно"

Ка праведном образовању – за спречавање сегрегације у установама образовања и васпитања и предузимање мера за десегрегацију

Водич је настао у оквиру пројекта Партнерство за праведно квалитетно образовање који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, уз подршку Дечје фондације Песталоци и Министарства просвете.
Loading