ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“

Приручник је израђен у циљу оснаживања запослених за поступање и пружање подршке деци/ученицима, родитељима и колегама у ситуацијама суочавања са кризним догађајима који су на непосредан или посредан начин погодили школску заједницу. У приручнику су дате смернице и препоруке за поступање запослених у циљу јачања спремности школе за ефикасније реаговање. Део приручника су и препоруке за организовање начина рада и комуникације школа након кризног догађаја.

Водич за запослене у установама основног и средњег образовања и васпитања „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“

Министарство просвете је, уз стручну подршку Центра за интерактивну педагогију, израдило Водич за запослене у установама основног и средњег образовања и васпитања „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“. Водич је израђен у циљу оснаживања запослених за интегрисање и реализацију васпитне улоге установа образовања и васпитања кроз наставне, ваннаставне и слободне активности, као и кроз развијање компетенција запослених за васпитну улогу и оснаживање родитеља и старатеља за позитивно дисциплиновање деце, односно васпитавање деце пружањем љубави, подршке и поштовања уз увођење правила, без кажњавања.

Водич за подстицање демократске културе у школама

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања и стварања позитивних ставова, вредности, вештина, као и критичког мишљења код ученика. Водич за подстицање демократске културе у школама настали су у оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“, који се спроводи у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Хоризонтал фацилитy за Западни Балкан и Турску – трећа фаза“

Смернице за подстицање демократске културе: пакет материјала за менторске школе

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања и стварања позитивних ставова, вредности, вештина, као и критичког мишљења код ученика. Смернице за подстицање демократске културе у школама настали су у оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“, који се спроводи у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Хоризонтал фацилитy за Западни Балкан и Турску – трећа фаза“

Newsletter пројекта „Учимо сви заједно“

Пројекат "Учимо сви заједно" унапређује инклузивно образовање као општеприхваћени стандард у образовном систему Републике Србије. Пројекат спроводе Министарство просвете и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. Погледајте Newsletter пројекта "Учимо сви заједно"

Ка праведном образовању – за спречавање сегрегације у установама образовања и васпитања и предузимање мера за десегрегацију

Водич је настао у оквиру пројекта Партнерство за праведно квалитетно образовање који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, уз подршку Дечје фондације Песталоци и Министарства просвете.

Брошура за родитељe – Превенција, заштита и поступање у случајевима дискриминације у образовању

Водич је настао у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији. Брошура је намењена родитељима и помаже да се препознају начини испољавања дискриминаторног понашања у установама образовања и васпитања, као и начини којима може да се спречи или реши ситуација.

Водич кроз превенцију и одговор на дискриминацију за запослене у установама образовања и васпитања – Од препознавања до поступања

Водич је настао у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“. Намена Водича је да запосленима у установама образовања и васпитања приближи законодавни оквир, и да кроз одоворе на питања, кораке и примере из праксе олакша примену прописа.

Приручник за школе – планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика из образовног система

Приручник за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика је намењен запосленима у основним и средњим школама да би им олакшао примену прописа везаних за спречавање осипања ђака, пружајући им конкретне смернице и инспирацију за активности које сами могу предузети на нивоу своје школе. Настао у оквиру пројекта „Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије“ који су реализовали УНИЦЕФ у Србији и Центар за образовне политике, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Loading