ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Водич за подстицање демократске културе у школама

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања и стварања позитивних ставова, вредности, вештина, као и критичког мишљења код ученика. Водич за подстицање демократске културе у школама настали су у оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“, који се спроводи у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Хоризонтал фацилитy за Западни Балкан и Турску – трећа фаза“

Смернице за подстицање демократске културе: пакет материјала за менторске школе

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања и стварања позитивних ставова, вредности, вештина, као и критичког мишљења код ученика. Смернице за подстицање демократске културе у школама настали су у оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“, који се спроводи у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Хоризонтал фацилитy за Западни Балкан и Турску – трећа фаза“

Newsletter пројекта „Учимо сви заједно“

Пројекат "Учимо сви заједно" унапређује инклузивно образовање као општеприхваћени стандард у образовном систему Републике Србије. Пројекат спроводе Министарство просвете и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. Погледајте Newsletter пројекта "Учимо сви заједно"

Ка праведном образовању – за спречавање сегрегације у установама образовања и васпитања и предузимање мера за десегрегацију

Водич је настао у оквиру пројекта Партнерство за праведно квалитетно образовање који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, уз подршку Дечје фондације Песталоци и Министарства просвете.

Брошура за родитељe – Превенција, заштита и поступање у случајевима дискриминације у образовању

Водич је настао у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији. Брошура је намењена родитељима и помаже да се препознају начини испољавања дискриминаторног понашања у установама образовања и васпитања, као и начини којима може да се спречи или реши ситуација.

Водич кроз превенцију и одговор на дискриминацију за запослене у установама образовања и васпитања – Од препознавања до поступања

Водич је настао у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“. Намена Водича је да запосленима у установама образовања и васпитања приближи законодавни оквир, и да кроз одоворе на питања, кораке и примере из праксе олакша примену прописа.

Приручник за школе – планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика из образовног система

Приручник за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика је намењен запосленима у основним и средњим школама да би им олакшао примену прописа везаних за спречавање осипања ђака, пружајући им конкретне смернице и инспирацију за активности које сами могу предузети на нивоу своје школе. Настао у оквиру пројекта „Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије“ који су реализовали УНИЦЕФ у Србији и Центар за образовне политике, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Приручник „Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу”

Приручник садржи веобухватне смернице у имплементацији Референтног оквира квалификација за демократску културу (РОКДК) у план наставе и учења 10 одабраних предмета. Такође, он омогућава наставницима да процене свој допринос имплементацији РОКДК у наставним и ваннаставним активностима и даје им практичне примере и савете како да направе сопствене планове часова. Приручник је израђен уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

Живот у демократској породици

Публикација је намењена родитељима који теже да своју децу одгајају тако да постану активни грађани и грађанке. Она је усмерена на на адолесценте, од 15 до 19 година. Иако су првенствено намењене родитељима, публикације се могу користити у школама и од стране образовних стручњака. Развијена је у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Квалитетно образовање за све”
Loading