ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка

Листа дигиталних алата креирана је као ресурс за организовање учења на даљину: за наставу и ваннаставне активности, васпитно-образовни рад, као и за развој вештина за свакодневни живот. Листа нуди широк избор бесплатних дигиталних алата за наставне и друге активности са децом и ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу. Примена ових дигиталних алата запосленима у образовању помаже да осигурају квалитетно и приступачноучење на даљину за свако дете и ученика.

Приручник за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика

Приручник је намењен, пре свега, запосленима у основним и средњим школама да би им олакшао примену законских обавеза везаних за спречавање осипања ђака, пружајући им конкретне смернице и инспирацију за активности које сами могу предузети на нивоу своје школе.

Приручник за наставнике „Активности за подршку свим ученицима у школи и учионици“

По речима ауторки, „намена приручника за наставнике јесте да инспирише наставнике да почну да примењују инклузивну праксу. У питању је практичан водич усмерен на промовисање инклузивног образовања на нивоу школе, учионице и појединца. Овај приручник нуди директорима школа, стручним сарадницим и наставницима скуп активности које се непосредно могу спроводити. У овом приручнику наставницима се не говори шта да раде, а шта да не раде, већ им се једноставно дају примери онога што би могли да раде и, још важније, како и зашто то да раде.“

Стручни приручници за инклузивно образовање – UNICEF

Стручни приручници за инклузивно образовање развијени су у оквиру УНИЦЕФ Регионалне канцеларија за Централну и Источну Европу и независне државе Комонвелта, а канцеларија УНИЦЕФ-а у Београду их је превела на српски језик и прилагодила. Kреирани су тако да сваки адресира један од релевантних аспеката у вези са инклузивним образовањем

Каталог асистивне технологије

Каталог асистивне технологије садржи преглед средстава и уређаја асистивне технологије, њихове основне карактеристике и сврху. Настао је са циљем да се област асистивне технологије приближи родитељима, наставницима, особама са инвалидитетом, личним пратиоцима, педагошким асистентима као и свима који се баве децом са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом. 
Loading